За нас

„Движение на непартийните кандидати“ е гражданска организация, регистрирана по ЗПП, с право да участва в местни и национални избори. Основни принципи – пряко участие на гражданите във властта, за силна и независима държава, достойна социална политика и равна за всички възможност за бизнес.Подробно виж програма и цели на ДНК.

Ръководи се от координационен съвет в състав:

минчо

Проф. Минчо Христов Куминев

Преподавател в Техническия университет. Магистър по история от Хаванския университет,  спезциализирал е в Университета на Сао Пауло и Колумбийския университет, бил е гостуващ изследовател в Института за изследване на сигурността в ЕС, автор на десетки научни публикации и две книги. Заместник председател на Комисията за борба с корупцията в 40 Народно събрание. В 40 Народно събрание заедно със Стела Банкова внася повече от 100 закона, между които за отпадане на точковата система при пенсиониране, премахване на ДДС върху лекарствата, отпадане на такса лекар и доплащането в болниците, за гарантиране на влоговете, за изплащане на всички лихвоточки без никакви ограничения. Приети са законите им за мораториум върху строителството в междублоковите пространства на големите градове, забрана за такса „електромер”, премахването на наказателните лихви за предсрочно връщане на потребителски кредити.

index

Бойко Георгиев Никифоров

Председател на  „Обществен съвет за правосъдие“ и на Гражданско движение „Бъдеще за Русе“. Организатор на подписката за Референдум за чиста околна среда в Русе, подкрепена от 19 000 човека. Вносител в Народното събрание на подписки за национални граждански инициативи:  „За тълкуване на Закон за съдебната власт и отпадане на магистратския имунитет“, За забрана на технологията 5 G до доказването, че е безвредна за хората и животните“. Автор на множетво анализи и предложения за подобряване дейността на съдебната система.


Shot 2022-06-21 15;08;45

Бойко Александров Младенов

огнян-боюклиев

Доц. доктор Огнян Борисов Боюклиев

 Член на Общото събрание на БАН. Член на Научния съвет на Институт за икономически изследвания – БАН. Доцент, доктор по икономика
Секция «Регионална и секторна икономика» . Преподавател по програмите за обучение по Програма за развитие на селските райони. Национален експерт по Програма за развитие на селските райони. Експерт по земеделие, гори и поземлена реформа.