Програма и цели

ПРОГРАМА НА „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“

 1. България – зона на мира. Неутралитет и ненамеса във военни конфликти. Независима енергийна политика, базирана на икономическата логика и интересите на хората. Възстановяване на отношенията с Русия. Защита на националната памет и традиции. Запазване на лева като национална валута. Без чужди военни бази на територията на България. Отпор срещу компромисите за приемане на Северна Македония в ЕС.
 1. Отмяна на статута на търговски дружества на болниците. Премахване на доплащането, ДДС върху лекарствата и таксата за посещение при лекар. Драстични мерки срещу източването на Здравната каса. Забрана за принудителна ваксинация и зелените сертификати. Не на здравния фашизъм на Световната здравна организация.
 1. Драстично увеличение на пенсиите чрез незабавното им преизчисляване и повишаване коефициента за прослужено време на 1,5. Ежегодна индексация. Възможност за доброволно пенсиониране при навършени 55 години за жените и 60 за мъжете. Зачитане на времето на наборна служба за трудов стаж първа категория. Държавни хосписи за всички нуждаещи. Безплатно пътуване на пенсионерите в градския транспорт с лична карта. Сурови мерки за посегателства срещу възрастните хора.
 1. Увеличение на доходите съобразно годишните инфлационни процеси. Въвеждането на необлагаем минимум от 1000 лева. Държавни вериги от аптеки, бензиностанции, хранителни магазини и банки. Държавни борси за селскостопанска продукция. Стимулиране на българското производство. Възстановяване на селското стопанство и външните пазари на България, включително Китай и Русия.
 1. Строг държавен контрол върху монополните дружества – ток, вода, парно, банки, горива. Сурови мерки срещу спекулантите. Наказателна отговорност за картел и за раздаване на необезпечени кредити. Незабавни мерки за осигуряване на енергийната сигурност на страната. Сключване на дългосрочни договори за газ и петрол съобразно тяхната цена и икономическата изгода за България.
 1. Действени мерки за повишаване на жизнения стандарт и връщане на младите хора в България. Семейно подоходно облагане. Безплатни детски градини и ясли. Увеличение на детските надбавки и индексация съобразно инфлацията. Не на „джендър идеологията“, и Истанбулската конвенция“ и осиновяванията на деца от еднополови двойки. Подпомагане на родителите в нужда.
 1. Свикване на референдуми по всички важни въпроси. Отмяна на депутатския имунитет и възможност за отзоваване. Премахване на партийните субсидии. Мажоритарни избори.
 1.  Пълна ревизия на концесионните и приватизационните сделки. Връщане на подземните богатства – вода, злато и други полезни изкопаеми, в патримониума на държавата. Опазване на българския чернозем от замърсявания при проучване и добив на природни богатства.
 1. Решителни мерки срещу корупцията. Наказателна отговорност за решения на колективни органи, увреждащи държавата и правата на човека. Сурови действия срещу престъпността. Проверка на имуществото на политици, магистрати и висши държавни чиновници. Конфискация на незаконно придобитото. Забрана за чужди правителства и фондации да финансират политически партии, медии и неправителствени организации.
 1. Спиране грабежа на частните съдебни изпълнители и колекторските фирми. Нов Закон за съдебната власт и промени в досъдебната фаза в Наказателно-процесуалния кодекс. Намаляване на съдебните такси. Наказателна отговорност за магистрати, постановили съдебни актове в нарушение на Закона. Възможност за предсрочно отзоваване на Главния прокурор и други висши магистрати.
 1. Действени мерки за опазване на околната среда и българската природа, за чистотата на въздуха, водите и храните. Забрана за ГМО, шистов газ, 5 G мрежите до доказване на тяхната безопасност, както и вноса и изгарянето на токсични отпадъци. Забрана на хидрогенираните мазнини и вредни хранителни добавки и въвеждане на задължителен стандарт за основните хранителни продукти.
 1. Забрана за застрояването в парковете, междублоковите пространства и природните резервати. Безвъзмездно прехвърляне на земята под и около жилищните кооперации на гражданите. Не на принудителната паспортизация на жилищата.
 1. Водата е национално богатство. Закон, който незабавно да прекрати  порочната практика загубите на водните дружества да се калкулират в сметките на гражданите, с което драстично ще бъде намалена цената на водата за хората.
 1. В центъра на образователната система застава възпитанието в човечност и родолюбие. Отмяна на финансирането чрез делегираните бюджети, при което се набляга на количеството и напълно се игнорира качеството. Гражданско образование от първи клас, възпитаващо децата да бъдат активни членове на обществото, да могат да съставят и защитят отношение по общи проблеми и да участват в решаването им. Отделяне на 2% от БВП за образование. Безплатни унифицирани учебници до завършване на 12 клас. Забрана достъпа на финансирани от чужди държави НПО-та във всички учебни заведения. Мандатност на директорите, пренаписване на учебниците, намаляване на максималната бройка ученици в паралелка.

pdf   Изтегли програмата в PDF формат

43 thoughts on “Програма и цели

 1. 14. В центъра на образователната система да бъде възпитанието в човечност и родолюбие (като се отреди достойно място в съдържанието на българските класици, също и на българската история). Да се отмени порочното финансиране чрез делегираните бюджети, при което се набляга на количеството и напълно се игнорира качеството.

 2. Дано приоритетът в т.1 за сближаване с Русия да е останка от преди Февруари. Ако е така, моля да го махнета. Не знам за другите, секи сам си преценя, но сближаване с военнопрестъпен режим, който в момента провежда агресивна война в съседна държава, при това населена с генетично твърде близко население като това на агресора, с една вяра и в голямата си част – с един език, е морално и юридическо престъпление, което следва да приключи с пълно освобождаване на всички анексирани от Русия територии, вкл. и 20 % от земята на Грузия, изплащане на милиардни репарации на пострадалите държави и цялата кремълска шайка да е напъхана в затворите до живот. Та, докато имате в приоритетите си сближаване с тоя доказан вече агресор, аз няма да гласувам за ДНК, нито ще агитирам някой да гласува. Да отбележа, че със същата стръв коментирам агресивното поведение на другия най-голям световен престъпник – САЩ.

 3. Необходими промени в Съдебната система.
  Без промяна в Конституцията, според мен няма проблем на ниво Закон за съдебната власт да се предвидят правомощия на Инспекторите, които я контролират, да санкционират строго и очевидно несъобразяване със закона и доказателствата при постановяване на съдебните актове. При многократно несъобразяване – ВЪН от съдебната система. Не може обществото да издържа съдии – некадърници, или корумпета, само защото в Конституцията е разписано извращението, че след 5 години служба ставали несменяеми и са безотговорни за работата си. Инспекторите – да са юристи които никога не са работили в съдебната система. Който е бил инспектор, да няма право да работи в съдебната система. Само това ще гарантира относително безпристрастната им работа.
  Кариерното издигане в системата да се извършва от Инспектората.
  Така гражданският контрол върху съдебната система, чрез който няма да се нарушава разделението на властите, ще може да се въведе ефективно и системата ще може да бъде прочистена от некадърници или от хора, които си позволяват да работят магистратската си работа извратено.
  Няма проблем всички актове на прокурорите да бъдат контролирани единствено и само от съда, горестоящ прокурор да не може да изменя актове на долустоящ. Всеки прокурор да има законово предоставена оперативна самостоятелност да разследва всякакви случаи от неговата компетентност. Административните ръководители в прокуратурата и съда да нямат никакви правомощия да влияят на кариерното развитие, наказанията и актовете на прокурорите. Възнагражденията на съдиите и прокурорите да са ПРЯКО зависими от резултатите от работата им – когато техен акт се отмени окончателно, да им се намаля заплатата. Когато се потвърди окончателно, да им се увеличава заплатата. Така да се прави месечен баланс на възнагражденията. Напълно е възможно със съществуващото компютърно оборудване на системата.
  Всички други съществени промени в съдебната система следва да са с промяна в Конституцията и не ги обсъждам тук.

 4. ТОЧНО. Задължително да се прибави Гражданско образование, още от Първи клас, възпитаващо децата да бъдат АКТИВНИ членове на обществото, да могат да формират и аргументират отношение по общи проблеми и да участват в решаването им. Да получат детайлни познания за това, как могат да са активни. В момента никой не преподава тези неща, а те са много по-важни от прослушването на грамофонните плочи с величава история. Липсва ни творенето на величаво ежедневие. Историята е ясна.

 5. Здравейте,г-н Христов!
  Пише Ви Дани О. от Бургас. Учител,34 год.стаж. Ваши почитатели сме от доста време и заедно със семейството ми и този път ще гласуваме за Вас, защото следим какво правите за България. Благодарим Ви,че се изправяте срещу злото и защитавате родината ни…

  Предлагам да включите следните важни точки,касаещи средното образование:
  – реформа на нормативното законодателство, като се почне от сега действащия ЗПУО/от 08.2016г.на Милена Дамянова;
  -реформа в кадровата политика; всички платени соросоиди в МОН да бъдат заменени с хора,които защитават българските интереси;
  -кандидатите за управленска длъжност в образованието да са магистри,с поне 3ПКС,с поне 5-10 години стаж на управленска длъжност- зам.експерт,зам.директор и др.,с издържан изпит по езикова компетентност-комуникативна,правописна и пунктуационна,освен добро познаване на закона и кт;
  -Отмяна на делегираните бюджети, повторение на клас при неусвоен минимум според ДОИ;
  – Закриване на всички излишни структури за управление в образованието, като РУО, НИО, НЕИСПУО и др.;Съкращаване /драстично/ на държавната и училищната администрация и освободените пари да отиват за покриване на училищни нужди;
  – спиране възможността за назначаването на учителска длъжност с 3-4 семестъра СДК…; това е изключително отговорна длъжност,изискваща висока експертиза,която се получава за много повече от 2 год.специализация;
  – реформа на училищния план и учил. програми; намаляване на седмичната натовареност на учениците; реформа на учебниците и уч.помагала;
  одобряване на един вариант на учебници и помагала за 1-12 клас; блокиране на всички други варианти и безумното бълване на безброй абсолютно излишни учебници и помагала от куп издателства,копаене милиони за сметка на народа;
  – разтоварване на ученическата раница на малките ученици; достатъчни са 1 учебник и 1 обикновена тетрадка за всеки клас, като база за обучение,а който иска повече да се развива,да бъде свободен да си набавя допълнителна информация чрез ИТ или други хартиени уч.помагала;
  – връщане на стария вариант на учебното време: всички да започват от 15.09. и да учат:1 клас- до 24.05, 2-4 клас-до 31.05,5-7 клас-до 15.06 и 8-12 клас- до 30.06
  – Учителската професия да е II категория труд и учителите да се пенсионират на 55 год./жени,60г./мъже
  – да се възстановят ваканциите на учениците както в стария Закон за народната просвета;
  – да се издигне авторитета на бълг. учител
  -да се прекрати бумащината- непрекъснатото изискване на статистика от учителите ежедневно,която на никого не трябва , но е за сметка на работата на учителя с децата;
  -извеждане в специализирани места на учениците със СОП и назначаване на лицензирани преподаватели за тяхното обучение,съобразно със заболяванията и възможностите на тези деца…; глоби за родители,които не си пускат децата /от гетата/ на училище или поправителен труд;
  -отмяна на Обществените съвети към училищата,в тях членуват често родители с ниско образование,които трябва да вземат решения за финансиране, за работата на учителите и др.,които са неадекватни
  – заплащане на пътните разходи от/до работа на всички пътуващи учители;
  -МОН да престане да брои почивните и празничните дни за ваканция на децата;
  -забрана на чужди НПО-та в училище
  – да се възстановят правата на учителите в начален етап,които са с лиценз по физ.възпитание и спорт,да преподават в часовете по физ.възпитание ИУД/модул, вместо сегашните треньори,завършили Спортната академия,но не познаващи психологията на тази малка възраст ученици;
  – ЦОУД да не е по-късно от 16 часа
  – учебните нормативи на всички начални учители да се изравнят по времетраене на уч.час и по седмичен брой часове
  -премахване на НВО в 4 и 10 клас
  -възстановяване на провежданата преди уч.часове гимнастика за учениците
  -развитие на масовия спорт в и извън училище

 6. Подкрепям коментара на Милена Хорозова за образованието.

 7. Липсват култура, спорт, както и въпросът с ЕС и НАТО.

 8. моето виждане че електроенергия ,вода, гори ,природни богатсва горива трябва да е държавно поради простата причина че от тези сектори зависи как ще живее обикновения човек, от тези сектори зависи и как ще е родинатата ни, ако искате да промените тези неща в родината ни трябва да се национализират тези сектори които са много важни за живота на народа ни
  защото ако обикновените хората живеят добре то и държавата ни ще е добре

 9. Предложението ми за промяна в българското законодателство.

  Предложението хем е радикално, хем не променя генерално сега съществуващите правила. И то е да се въведе втора палата в Народното събрание и парламентът ни да стане двукамерен (с две асамблеи).

  Горната камара (асамблея) да си остане практически същата, като единствено се съкрати броят на депутатите (и без това имаше предложения те да са около 100 човека). А долната да бъде по-голяма на брой и да е наборна – от цялото население. Но не си мислете, че всеки неграмотник (както е по закон сега) може да стане депутат. Това ще бъде променено и, както е положено във всяка уважавана наборна армия, в нея НЯМА да може да попадне всеки – а само хора, покриващи необходимите условия да изпълняват достойно службата си.

  Цялото ми предложение може да бъде намерено на адрес:
  https://www.eurochicago.com/2022/08/nns/
  .
  Ще се радвам да чуя поне едно мнение от непартийните кандидати по казаното, защото отговорите на партийните кандидати ги знам :)
  Написах си имейла, но може да ми пишете и до имейла посочен в Контакти на уебсайта Еврочикаго.

 10. Двукамарният парламент е проект, свързан с промяна на конституцията. За такава промяна трябва пул от сходни по цели партии да влязат в парламента и да направят коалиция… личното ми убеждение е, че около конституционна и съдебна реформа трябва да се обединят ВСЯКАКВИ партии и лица, без значение какви -фили и -фоби са, леви или десни, либерали или демократи, тоталитари или анархисти. В момента ВСИЧКИ имаме проблем с неработещите институции заради липсата на реален обществен контрол върху лицата в тях. Ако успеем това да решим, след което разбойниците които над 30 години ни крадат по-лошо и от турци, влязат в затворите а имуществата им бъдат конфискувани, вече ще е дошло времето да си играйкаме на такива и онакива. До тогава разделението ни трябва да е : Разбойници срещу Граждани. Гражданите да отвоюват властта на разбойниците върху държавата.

 11. Имам няколко предложения,които мисля ще са от полза.Кандидатстването за мажоритарен депутат може да стане от всеки,като попълни в брошури или интернет програма и автобиография,а в изборната мажоритарна секция попълни декларация за съобразяване с консултативния съвет,/КС/съставен от 30-подгласници на спечелилия най-много гласове на изборите.КС има за задача да консултира депутата по въпроси извън неговата компетентност.При системно не съобразяване с КС ,същият може да поиска вот на недоверие.Вота се осъществява на събрание в което участват КС ,депутата и интересуващи се граждани.Всяка страна изразява своята позиция ,а резултата -след гласуване.При отстраняване на действащият депутат мястото му се заема от следващият го по броя на бюлетините на изборите.Другото ми предложение се състои в начина на гласуване в НС.За да се избегне диктата на което и да е мнозинство,да се гласува чрез консенсус.Напр.За даден проблем или закон са предложени 10 варианта за решение.Всеки депутат гласува за всяко от предложенията като за най-доброто /според него/ дава 10т. за следващото по целесъобразност – 9т. и т.н. до последното -1т. Сумират се получените точки и се приема събралото най много точки.Мисля ,че по този начин ще отпадне купуването на гласове и корупционни решения поради трудността и несигурността за създаване на коруптогенни закони.Кой би спонсорирал своя човек ,ако след 1-2 месеца може да се окаже извън парламента.Пък и контрола от КС ще окаже влияние при работата на депутата.

 12. Имам въпрос към Петър.Каква е гаранцията ,че в двукамерния парламент няма да се получи мнозинство от една и съща партия,която отново ще диктува и одобрява поръчаните от правителството закони./правителството се избира от мнозинството/Т.е отново „вся власт-советом“

 13. Ние сме държавата в Европа с най големи данъци с най много партии с най голямото народно събрание с най големия автопарк с най големите разходи за държавна администрация с най голяма субсидия за партиите

 14. Мисля, че приоритетно трябва да се възстанови селското стопанство. Животновъдство, зеленчукопроизводство и др.,но на ниво дребен и среден производител. Да не се пречи на хората да си гледат в дворовете животни за лична употреба. Да живнат селата. Да се използва плодородният български чернозем на макс за изхранване на българското население, а след това и замогване. Убедена съм, че това е начинът.
  Другият приоритет е образованието. Възпитаване на децата от малки в любов към род и Родина.

 15. Подкрепям мнението на Дани Ни Само кратко допълнение за Родолюбие и Патриотизъм. Ние в миналото наблягахме винаги на Българското Аз бях учител по Обществено Хранене и винаги подчертавахме че нашите плодове и зеленчуци са недостижими по вкус.

 16. ЛИКВИДИРАНЕ НА КАПИТАЛИЗМА И ПАРТИЙНО-ПРЕДСТАВИТЕЛНО-ИЗБОРНАТА СИСТЕМА. Те са ПЪРВОПРИЧИНА, ОСНОВА, ПОЧВА ЗА ПОЯВА, ПОКЪЛВАНЕ, ЦЪФВАНЕ, ВРЪЗВАНЕ, УЗРЯВАНЕ И ДОБИВ НА ВСЯКАКВИ ЗЛИНИ, ЛЪЖИ, КРАЖБИ И ВСЯКАКВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. Т.е. изграждане на БЕЗПАРТИЙНО НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКО общество. Иначе няма защо да сте БЕЗПАРТИЙНИ! Ама не виждам някой от вас, който е КОМПЕТЕНТЕН да го направи. Потърсете ме да ви обуча… Иначе си (ни) губите времето..

 17. Благодаря за въпроса, но няма подобна опасност. Просто защото долната палата ще се избира чрез жребий (и така ще бъде действително Народна, каквото трябва да е и НС). И в нея няма как да има голям превес от партия, тъй като в математиката се говори за нормално разпределение. А партийците сред обикновените хора са малки проценти. Не зная партия, която да е над 100 хил. члена. Моля вижте линка, който съм пуснал за повече инфо.

 18. Харесва ми този отговор! Това е и моята идея. Хората трябва да се обединят около няколко основни идеи и ценности. Всичко останало ще се подреди като следствие.

 19. Вижте какво е писал по темата един свестен българин, мисля че може да Ви е полезен. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА – моят скромен принос към интересното време, в което имаме привилегията да живеем :) Пожелавам й да стигне там, където трябва и давам правото на всеки, на когото му харесва да я разпространява и използва както намери за добре :)

 20. Кръга на членовете на движението,е твърде малобройно.Би трябвало числеността да бъде доста по заачителна за да я вземат насериозно евентуалните бъдещи гласоподаватели.А и не само.50 единомислещи умове ще оперират доста по ефикасно отколкото 5 такива..

 21. Непълна е точка 14. Родни НПОта също могат да лансират идеите на ЛГБТ общността. Вземете пример от Орбан или по-добре – забрана на достъпа на всякакви НПОта до българското държавно образование. То трябва да бъде единствено и само отговорност на държавата.

 22. Към точка 1 от програмата – Излизане от ЕС и НАТО, присъединяване към БРИКС. Възстановяване Гранични войски. Връщане на чиновете в полицията. Надписи на униформи – на БЪЛГАРСКИ език. Работа и помощ на българските общности зад граница. Към точка 3 – диференциране на данъците.Нови български банкноти и печатане на парите в България. Към точка 4. Възстановяване на Булгарплод, Булгарцвет, Балкантурист, ДЗИ, ДСК, БТК, Държавно аптечно предприятие, СО „МАТ“, Нармаг“, ДАП. Бази на държавни бензиностанции във всяка община за зареждане на общински и държавни автомобили. Към точка 5 – Електричество, вода, парно, бензиностанции, болници, плажове, злато, банки, мобилни оператори – държавни. Плащане в брой или чрез карта на място в институциите, а не чрез преводи в банка. Забрана на електрически коли и вятърни перки. Към точка 9. – Забрана дейността на БХК, пълен отчет за финансирането на НПО. Криминализиране на посегателства над полицаи, пожарникари, лекари, учители по време на работа. Задължителна адресна регистрация. Криминализиране неплащането на здравни осигуровки. Промени в ЗАНН, НК /особено чл. 61/, възможност за промени в съдебния състав по дело, с цел избягване на безкрайни съдебни процеси, Кодекс на труда – прогресивно нарастващи глоби и за двете страни – работник и работодател, при назначаване на работа без трудов договор, намаляване наказателно отговорната възраст за непълнолетни на 13 години. Към точка 10. Премахване на частните съдебни изпълнители. Към точка 11. Забрана за строежи на плажната ивици. Към точка 14. Делегираните бюджети са си супер, нека останат. Но да се добави държавна субсидия по вид училище за плащане на ток, вода, телефони, отопление, транспорт и други. Въвеждане на само 1 /един/ учебник по предмет за цялата страна. Задължително целодневно образование. Прилагане на Конституцията и ЗПУО за задължителното училищно обучение до 16 години. Нови учебни програми. Премахване на обществените съвети. Редуциране на ВУЗ. Задължителна работа по разпределение след завършване на ВУЗ. Ползваеми физкултурни салони и спортни площадки във всяко едно училище. Създаване на условия за масов спорт в училище. Рязко подобряване състоянието на санитарните възли в училищата. Учителският труд – втора категория. По – ранно пенсиониране на учители с пълен размер пенсия. Забрана продажбата на цигари, алкохол и енергийни напитки в и около училищата. Намаляване учебните занятия с деца в детските градини – децата са там, за да играят и социализират. Започване на учебния ден с Химна на Република България. Пълно обхващане на децата от населени места без училище за занимания със спорт, изкуства, фолклор …чрез съвместна работа с ЦПЛР, читалища, спортни клубове.

 23. Въвеждане на учебен предмет в цялото средно образование(1-12 клас),в който децата да учат как да комуникират помежду си и с различни видове субекти, как да водят дебати и не на последно място – критично мислене….

 24. Много неща се изговориха какъв агресор е била Русия , но малко се говори за причините довели до това действие.
  Всяка една държава в света която е способна да защити националната си сигурност би постъпила по този начин, особенно Русия.
  Причината за тази война е зад океана, който в момента са най-облагодеталствани от цялата тази ситуация.
  Европа отслабва от собствените си корпоративни интереси като пренебрегва икономическата изгода от сътрудничество с Москва.
  Позволиха на САЩ да създаде зона на конфронтация като използва историческите разногласия между Украйна и Русия, както в момента се опитват да направят това между България и С. Македония.
  Европа си затваряше очите за издивателствата в Донбас и това е отговорът на тяхното мълчание.
  След като има свобода на словото защо се представя само едната страна и се пренебрегва другата.
  Най-добрата позиция по време на война не е да я подържал като даваш оръжие а като се опиташ да помириш страните които се бият .

 25. Познавам от вътре бизнеса с горива и мога да ви кажа защо държавни бензиностанции няма и не могат да решат проблемите в него. В България има един единствен доставчик от когото идват всички горива. Неговата цена е една и съща за всички. На същата ще купува и държавната бензиностанция. Тя няма как да продава под доставна цена. Ще трябва да реализира и някакви приходи, които поне да покриват разходите. Това правят и сега малките търговци на горива. Те не реализират огромните печалби, които политиците твърдят. Огромната печалба е в монополиста. Само и единствено там!
  Тази, които ни управляваха около 12 години, се постараха да направят законодателството така, че да не може да се прави почти никак внос на горива. Така горивата в цялата страна идват от едно единствено място. Вместо да се правят държавни бензиностанции, трябва да се промени законодателството.
  Вече почти никой не помни, но преди 12-13 години цените на горивата в страната бяха съвсем различни и много по-ниски. Тогава регулацията върху този бизнес беше минимална и не особено различна от тази върху всички останали бизнеси. Онези управляващи направиха търговията с горива мръсна дума и я нарекоха „висок фискален риск“. За 12 години на търговците на горива бяха налагани нови и нови задължения всяка година. То не бяха нови фискални устройства, софтуери, нивомери, връзки и т.н. и т.н., регистрации, гаранции и други подобни. Няма друг бизнес, който да дава банкова гаранция на държавата предварително за евентуалните облагаеми с ДДС сделки, които ще реализира в бъдеще. Това е вид предварително плащане на ДДС, още преди да си продал стоката. За това задължение даже има наказателна процедура срещу страната ни от ЕС, но политиците така и не го отменят.
  На края последното редовно правителство накара бензиностанциите да предоставят държавната помощ за горива вместо държавата. В момента търговците плащат отстъпката от собствените си средства и чакат пари от държавата. Вече изтече срокът, в който трябваше да бъдат извършени първите плащания, но такива няма. Държвата не си изпълни законовото задължение да възстанови прословутите 25ст. Имайте предвид, че с отстъпка от 25ст търговецът продава под доставната си цена. Така оборотните му средства се топят в полза на държавата, която да се надяваме, че все пак някога ще му ги върне.
  Политиците говорят упорито за някакъв 1лв, че и повече, който оставал някъде си и се налага впечатлението, че остава в търговците. Не, остава в производителя. Държавната бензиностанция това не може да го промени.
  Ако желаете консултация по въпроси свързани с горивата, свържете се с мен.

 26. В образованието задължително още трябва да се заложи на възпитаването на любов към труда и взаимопомощ. И това чрез практическа работа. Без чистачки в училище, ангажимент към подреденост и чистота на работното място на всеки един, било учител или ученик. Каквото е отвън, това е и отвътре.
  Взаимна работа в обществена полза с цел чувство на принадлежност към общността и даряване на блага безкористно.
  Човек трябва да е полезен и за себе си и за околните, ако искаме да имаме силно общество.
  Още от детската градина е важно да има подготвени хора, които работят и с децата така, че да разпознават и откриват техните заложби. Важно е децата да развият, това което носят.
  В образованието, особено в ранна възраст, трябва да се увеличи творческата дейност и то в практически план. Галерии, музеи, театри, балет, оперети, разиграване на приказки, пеене, свирене, игри за обогатяване на БЪЛГАРСКАТА РЕЧ, рисуване, посещение на забележителности, истории за велики българи и Т. Н. Творчеството е свързано с дясното полукълбо на мозъка, където се раждат идеите. Нищо не може да се започне без идея.
  Не на последно място часовете за физическа и здравна култура да станат наистина полезни, а не формални. В училищата отново да се създаде възможност за спорт в извънкласна форма безплатно, за да могат да се възползват повече деца, дори и това да е зАдължително като за начало, за да приучим това поколение на радостта от движението отново.
  Задължителни планински преходи, планирани в програмата и часове на открито, свързани с опознаването на природата.
  Срещи с успели хора, полезни в обществен план и посещение на работните им места.

  Добре е и всички ние да започваме всеки един ден с Благодарност за живота, благата, хората които ни обичат, работата и предизвикателствата…..

 27. На тема ОБРАЗОВАНИЕ: Възпитание в добродетели и родолюбие е основната ни задача за децата, поощряване на креативност и развитие на творческия им потенциал, изграждане на здрава и хармонична връзка с природата! Личен пример на учители/възпитатели в ДоброВолчество, ДоброТворчеството и грижа за Цялото :) Ние сме част от живота на Земята, а не господари! Осъзнатост, будност, критично мислене, стимулиране на децата към задаване на въпроси и търсене на вариациите от отговори. Движение, намаляване на екранното време на децата и замяна с учене чрез преживяване, творене и изява… Със сигурност пропускам много неща, но все пак цитираните посоки са важни (според мен, поне). Успех!

 28. За социалната политика.
  Според мен е необходима радикална промяна в тази сфера.
  Не трябва да има помощи за социалнослаби във вида, в който са сега.
  На първо място трябва да няма работещи, които да са социалнослаби. Минималната работна заплата трябва да дава необходимия минимум. В началото това щеше трудно но постепенно трябва да се постигне. Като за начало,тя трябва да се актуализира на шест месеца и да е 50% от средната работна заплата.
  Новите социални помощи трябва да са насочени единствено към децата и към хората, които са нетрудоспособни.
  Смятам, че всяко дете трябва да получава помощ в размер на една трета от средната работна заплата. Без значение от дохода на родителите. Но тази помощ да е само за първите три деца на една майка. И задължително да е обвързана с образованието. Дори и майката ако не е завършила основно образование, да трябва да ходи на училище. При раждане на дете, майката да получава еднократна помощ (хубаво е да са поне шест минимални заплати, но в началото може и доста по малко). Идеята е всички останали помощи да отпаднат.(за безработни, отопление и какви ли не още) просто майката да получава един вид заплата за да си гледа детето. Ако има три деца, то тя ще получава една средна работна заплата.
  Възможността на майката да си гледа децата ще промени изцяло картината на трудовия пазар. Могат да се направят доста реформи в различните сектори. В много държавни структури ще може да се направят промени за оптимизация, служителите да се преквалифицират и да им се повиши заплащането. Ако се създадат, както пише в програмата, държавни предприятия в различните сфери, то държавата ще предлага на сегашните социалнослаби – безработни (хора с ниско образование, които никой не иска да назначи, а и на тях не им се работи, защото получават помощи) реални работни места и образование, вместо пари наготово.
  Другата група, на като ще се помага, ще са хора, които имат реални здравословни промени. Тази практика на здрави хора за се дават пари трябва да се прекрати.
  Парите за децата ще бъдат харчени за неща необходими за дома и детето. Това ще развие тези сектори.
  И още нещо. Всички искаме да запазим традициите и семейните ценности. Това е възможно единствено ако има здрави и щастливи семейства, които с примера си да възпитават децата. Огромен процент от разводите и проблемите в семействата са от безпаричие, което води до несигурност, стрес и болести. Затова първите три деца трябва да бъдат обезпечени поне финансово.

 29. Без вяра в Бог нито един кандидат за власт няма да има успех! Образованието трябва да възпитава в дух на вяра, спазване на исконните заповеди да не крадеш, да не лъжеш, да не желаеш да притежаваш нещо чуждо, да не прелюбодействаш, да не убиваш, да почиташ майка си и баща си, да обичаш Бога и да нямаш други богове. Все трудни за изпълнение неща, които оформят истинската неподкупна и непредаваща другите личност! Които съхраняват човешкото в човека, изграждат щастливото и добруващо семейство, род, народност и отечество! Всички останали „фундаменти“ са временни и фалшиви, и видимо се разпадат пред очите ни..

 30. Вие господине, преди да правите подобни коментари, защо не влезете в час, да се ограмотите повече относно политическата истина и военни събития в Украйна, за да не ви духат толкова силно западните ветрове… Може би искате и очаквате Русия да посрещне НАТО с хляб и сол в Кремъл?!

 31. ARHEA ORG Възстановяването на България, започва с независима медия, без русизъм в националната пропаганда. Видяно за съжаление и в това движение на „непартийните кандидати“ за партиен мандат, в незаконна след 13.02.1992 година „държава“ / ДВ брой 56 1991 към ал.2 чл.4 към чл.3 КРБ или показващо, вече през 2022 изцяло едно друго лице, от метастазите на Коминтерн на територията на страната. Г-н Минчо Христов е отличен експерт в своята област. Нататък в исторически план отиваме към Янко Гочев и Павел Серафимов, работещи за България и интересите на българската държава. А това, че не е премахнато в първа точка грубото връщане към азиатската част на хазарска Москва, нанесла толкова болка на българските деца преди нас, че и през сегашния век, е възможна причина за отлив, от идеята за гласуване в полза на фаворит от ДНК движението на непартийните кандидати. Или се изчиства като идея това движение, показват се ясно позицията като прозорец в перспектива; прекъсват се паразитните, търговските връзки с лица и държави извън контекста на националния интерес или, не само г-н Христов ще остане с минимална позиция и подкрепа, подобно на агресивната русофилия излъчвана от лица като Панайотов Пламен и съзвездието, достигнало до паразитното управление днес, нанасящо тежки вреди и на психиката, и на историческата ни памет, на българската държава и държавност, на идейната самостоятелност, която по никакъв начин – не отговаря, на връщане в орбитата на Москва, претенцията срещу България, нападенията срещу България, безчинствата и сълзите на майките и бащите, забравени между нас, вероятно и от „непартийните“ кандидати, кандидатстващи за партиен пост. В незаконната, престъпна и затънала дунавска част от конгломерата на България по света. Изключително ниска топка е, дори да помисли човек, че България, това е свърталището на територията само и единствено по поречието в долната част на река Дунав, свързващо ни „задължително“ нас – българите с православието на религия, славянската пропаганда от упадъчния състав на антибългаризма през вековете преди нас. Ще се радвам, на среща с истински хора от бъдещето. И на дистанция между нас по хигиенични, етични и ментални причини за другите. /“Valeri George
  Понеже съм лош човек, прост човек, ама истински човек. Сега ще бръкна в раната на България. Преди много време, отпреди всичките времена, е имало един потомствен паразит по тънката част. Същият този, осветен от пропагандата продава България заради гънката покрай свинктера, вярата и божествената природа на рода български. Заради един венериен хълм, при положение, че е имал деца преди „чаталджа баир“ този юнак не казвам „простак“ опазил ме бог, та този паразит не само предава, продава България, но избива хора, не само велможите ни децата и майките, но със сигурност хиляди безследно изчезнали от историята за нас. Тази кръвнина все още тежи, и ще е така. Паразити с ококорени бандитски очи, настървени ще лъжат и ще безчинстват. Вие го позволявате, ние го правим. Обяснимо като психология на генетически увреден народ или там каквото има останало, племе засегнато от поредица робства, тежко потисничество (подтисничество) / липса на елементарна умствена хигиена, превърнат в посмесище вмирисан на чесън според тълковника на еврейските ни приятели. Та ето прекрасната дама по-горе окей. Вие, какво бихте дали? Мъжката част от тази воняща държава, между нас казано, ще се изпразни ли щедро? Отричате? Оки приемам го. Всъщност какво ви предлага дамата, подобно на Сара на вашия цар?, какво ни предлага? Удоволствие окей, телесни течности, нормални неща и тук оки. Вие, бихте ли убили в сърцето България и милионите след това за една там по научному мръвката между краката? Най-вероятно да, или греша? Кръв се стича от лактите на вашите екзекутори. Тогавъшни и сегашни. Днес децата на вашата съвест и чест, достойнство и мерзости, отново са жертва. Вие също не сте хищници. Дори месоядни, агнето е във вас, вярата, надеждата, всичко загубено от мечтите. Хоризонтите са затворени. Отварят ви Прозорци на Овертон чрез Дънинг-Крюгер ефекта. Не остана здраво място. Аз също не съм здравото място. Но поне търся или намирам, боря се и помагам, това е положението. Спирачки навсякъде, поведенчески навици и рефлекси, тишина в моето ми пристанище в края на всичко това. Къде е истината при вас. Средно положение няма. Бог е навсякъде.“ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0wnuwcrZRkF8vkaGwey7Eq9QCC8YKKEMJy3w8bKnN5xdX5QG9gzXo467YVGG8AoDxl&id=100000278829480

 32. Гн. Филипов, с доста от написаното мога да се съглася, това с електрическите автомобили и вятърните централи трбва само да се развива а не да се забраняват!
  Написаното тук ми се струва, че никой от създателите на това движение не чете!
  Всеки гледа само как да захапи кокала и забравят за всякакви обещания от предизборната агитация!

 33. Добавете и следните две неща.
  1 – Забраняват се партии и движения на верска основа.
  2 – Не можеш да бъдеш член на парламента, ако ти, твоите родители, твоите деца, твоите братя или сестри имат какъвто и да било бизнес.

 34. Украйна е Русия, както Македония, Тракия, Добруджа, западните покрайнини са България! Агресора е само един запада, а у нас кратуни много наникнаха!

 35. Към програмата – Възстановяване на ДА „Гражданска защита“; намаляване на субсидията на 4,00 лева за глас; субсидия за партии и движения, получили 3 и повече % на избори; право на гласуване на избори – само лица с минимум средно образование.

 36. Абсолютно подкрепям!

 37. По-добре е да няма субсидия изобщо. Не стига че ги финансират разни фондации и мултимилионери, ами и народни пари да смучат. Няма нужда.

 38. Виждам че тук има господа говорещи отявлено русофобски. Очевидно отровени от масовата западна русофобска пропаганда. Не искам да ги съдя. Но не може човек считащ се за набожен ( и прокламиращ това) да бъде неблагодарник. Не може да бъдеш слуга на Запада ( реално е така) с идеята да бъдеш свободен от … Изтока. В момента текат тектонични процеси. Тече война , която всеки миг може да прерасне в световна. Война между Запада и Изтока. Какава е ролята на България? Ние сме малко петънце на картата с почти ликвидирана икономика, селско стопанство , образование, и население. Нима не си спомняме какво бяхме? КОЙ финснсираше предателите ликвидатори? Същият който финансираше предателят Горбачов. Това трябва да е ясно. Ние имаме ЛЮБОВ към един народ и този народ естествено отговаря със същото. Няма руснак българофоб, но има „българи“ русофоби. Но както е известно за любовта няма прегради. Защото Бог е …любов. Ние от по-старото поколение живяхме един живот в който имаше и лицемерие и разлика в доходите и връзкарство и малки кражби. Но живеехме щастливо. Мислехме за България и правехме ВСИЧКО за нея. Днес така ли е? Затова, не пипайте любовта ( единстввеното, което ни е останало). Само това ни отличава от животните в джунглата на капитализма. И ето виждам прекрасни хора пишещи тук, които са движени от ЛЮБОВТА към България. Да се огледаме и да видим защо още Левски е рекъл Народе…, подобни кусури има във ВСЕКИ народ. Просто едните са грабили и векове и векове грабили от нас от Русия, от Венецуела, от Китай от Иран от целият свят. Натрупали са и знание и наука и социални придобивки благодарение на награбеното. Но не са станали повече хора, по – добри убийци, да, но хора, не. И ето нашата роля е да научим света на Любов. А фобите не са българи и техните деди не са българи , а елементарни предатели.

 39. Мисля, че би трябвало да се отмени машинното гласуване.
  Германци, французи, англичани и останалите по-глупави ли са от нас, че не гласуват така?

 40. С какво основание ми е заблокиран пост подтвърждаващ чист режисерски плагиат на публикуваното видео за детските „сълзи“?

Вашият отговор на Анонимен Отказ