Неконтролиран внос на зърно от Украйна ликвидира българското зърнопроизводство (видео)

Shot 2022-07-10 13;01;27

Внос от Украйна без мито и фитосанитарен контрол ликвидира българското зърнопроизводство. България ще бъде принудена да изнася качественото българско зърно, а българите да ядат хляб, направен от украинска пшеница, която не е проверена за наличие на пестициди. Въпросът неколкократно е поставян пред правителството, но то мълчи и  бездейства.